Zoeken Mijn account

Privacy

Privacy en veiligheid

Over ons privacybeleid

Budget-Bestrating.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben
voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Budget-Bestrating.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/07/2022, met het publiceren
van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

De Juridische gronden voor het gebruik van uw gegevens

Volgens de AVG die vanaf 25 mei 2018 van kracht is moet Budget-bestrating.nl aangeven welke ‘’juridische gronden’’ budget-bestrating.nl heeft om uw gegevens te gebruiken. Budget-bestrating.nl heeft gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en budget-bestrating.nl, bijvoorbeeld bij een order, offerte aanvraag of als u gebruik wilt maken van uw recht op garantie.

Dit gebeurt in de volgende gevallen:

 • Bestellingen (geaccordeerde offertes)
 • Offerte aanvragen
 • Contactformulier
 • Bezorgen
 • Klantenservice
 • Garantie

Gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw gegevens

Volgens de AVG die vanaf 25 mei 2018 van kracht is moet budget-bestrating.nl kunnen aantonen dat er een gerechtvaardigd belang is voor het gebruik van uw gegevens. Dit houdt in dat budget-bestrating.nl u als klant zo goed mogelijk wil bedienen, hierbij staat uw privacy altijd voorop. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Bezoek aan budget-bestrating.nl
 • Uw account
 • Reviews
 • E-mail
 • Telefonisch contact

Uw gegevens, wie heeft toegang?

Uw gegevens worden alleen aan andere partijen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Dit betreft: leveranciers, transporteurs, koeriersdiensten, betaalpartners, IT-dienstverleners en de partij die onze reviews verzameld. De bedrijven die van ons toegang krijgen tot uw gegevens mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens budget-bestrating.nl. Budget-bestrating.nl doet niet aan e-mailmarketing u krijgt van ons nadat uw bestelling is afgehandeld geen e-mails. Budget-bestrating.nl verkoopt nooit data/ persoonsgegevens aan derden.

Uw gegevens, hoe lang bewaart budget-bestrating.nl deze?

Budget-bestrating.nl bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, na deze periode worden alle gegevens verwijderd.

 • Camerabeelden van onze vestigingen worden binnen 4 weken verwijderd.
 • Klantaccounts die niet meer actief zijn worden na 7 jaar verwijderd.
 • Iedere ondernemer is verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren, uw bestel-, factuur-, en betaalgegevens horen daar ook bij. Na 7 jaar worden deze gegevens verwijderd.

Gegevensverwerking

Bestellingen

Voor het verwerken en uitvoeren van uw bestelling heeft budget-bestrating.nl uw NAWTE [1] gegevens nodig. Deze gegevens worden alleen gedeeld met de leveranciers, transporteurs of koeriersdiensten die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van uw bestelling.

Offerte aanvragen

Voor het verwerken van uw offerte aanvraag heeft budget-bestrating.nl uw NAWTE [1] gegevens nodig, deze worden uiteraard niet gedeeld met derden. Uitgebrachte offertes worden 1 jaar bewaard.

Contactformulier

Voor het beantwoorden van uw contactaanvraag heeft budget-bestrating.nl uw NAWTE [1] gegevens nodig, deze worden uiteraard niet gedeeld met derden.

Bezorgen

Voor het bezorgen van uw bestelling heeft budget-bestrating.nl uw NAWTE [1] gegevens nodig. Deze gegevens geeft budget-bestrating.nl door aan de betreffende leveranciers/ transporteurs/ koeriersdiensten zodat deze uw bestelling op het juiste adres af kunnen leveren, de chauffeur belt een uur voor levering altijd nog even dat hij onderweg is.

Klantenservice

Voor vragen over producten, offerte aanvragen of bestellingen kunt u budget-bestrating.nl bereiken via telefoon, e-mail, Whatsapp, chat of de sociale media: Facebook, Twitter of Instagram. Het kan zijn dat een medewerker van budget-bestrating.nl vraagt om uw NAWTE [1] gegevens om u beter van dienst te kunnen zijn.

Garantie

Als er iets mis is met de bestelde producten kan een medewerker van budget-bestrating.nl vragen om uw NAWTE [1] gegevens plus ordernummer om u verder te helpen. Deze gegevens worden alleen gedeeld met de betreffende fabrikant om de klacht/ garantie op te kunnen lossen.

Bezoek aan budget-bestrating.nl

Bij een bezoek aan budget-bestrating.nl worden er cookies geplaatst in uw browser. Met deze cookies kan alleen budget-bestrating.nl zien waar, wanneer en hoelang u een pagina of product bekijkt. Voor het analyseren van deze data wordt Google Analytics gebruikt. Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld en uw IP-adres wordt geanonimiseerd, nog voor deze data bij google komt worden de laatste 3 cijfers van uw IP-adres verwijderd. Aan de hand van de verkregen data laat budget-bestrating.nl gepersonaliseerde advertenties zien.

Uw account

U kunt bij budget-bestrating.nl heel gemakkelijk bestellen zonder een account aan te maken. Als u vaker bij ons besteld is het waarschijnlijk makkelijker om een account te hebben op de website van budget-bestrating.nl. Met een account kunt u:

 • Het bestelproces sneller doorlopen
 • Wijzigingen aanbrengen in uw persoonlijke gegevens / factuurgegevens
 • Uw eigen adresboek met bezorgadressen beheren
 • Facturen downloaden van uw aankopen

In uw account worden uw NAWTE [1] gegevens, ordernummers, facturen en afleveradressen opgeslagen.

Reviews

Budget-bestrating.nl werkt samen met de Feedback Company om de klanttevredenheid te verbeteren. U krijgt na het plaatsen van een bestelling automatisch een uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek. Met de Feedback Company heeft budget-bestrating.nl een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Feedback Company/ WebwinkelKeur

Budget-bestrating.nl verzamelt reviews via het platform van Feedback Company, welke ook gedeeld worden met WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via Feedback Company dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met Budget-bestrating, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Budget-bestrating.nl of Feedback Company derden inschakelt.

Wilt u liever niet meedoen met feedback onderzoek dan kunt u deze mails negeren of verwijderen. Als u geen uitnodiging wilt ontvangen mail dan een uitschrijfverzoek naar info@budget-bestrating.nl

Webwinkelsoftware

Websteen

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Websteen. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Websteen heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Websteen is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Websteen maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Websteen behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Websteen

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Websteen. Websteen verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Websteen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Websteen is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Buckaroo

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Buckaroo. Buckaroo verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor uw gegevens te
gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met
derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroo’s dienstverlening waarvoor zij
derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden

Troublefree en Snelstart

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Troublefree en Snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden
beschermd verzonden en opgeslagen. Troublefree en Snelstart zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. Troublefree en Snelstart gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw
verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Budget-Bestrating.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot
het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet
ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die
wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Budget-Bestrating.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze
informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet
volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en
overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Vragen?

Vragen of klachten met betrekking tot uw privacy? Neem dan contact op met ons kantoor in Staphorst:

E-Mail:  info@budget-bestrating.nl
Post: Oosterparallelweg 45
7951DD Staphorst
t.a.v. Erik Leusink
Telefoon:  0522-462462

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

Budget-bestrating V.O.F.
Kvk-nummer: 05049105
BTW-nummer: NL8060.89.295 B01

[1] NAWTE: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mail

Betonnen schutting | Betontegels 60x60 | Goedkope Tuintegels | Opsluitbanden | Terrastegels in uw tuin | Sierbestrating | Goedkope Sierbestrating | Abbeystones | U en L-elementen | Sierbestrating Zwolle | Sierbestrating Kampen | Sierbestrating Meppel | Sierbestrating Hoogeveen | Sierbestrating Emmeloord | Sierbestrating Apeldoorn | Sierbestrating Rotterdam | Betontegels | Tuintegels kopen | Keramische tuintegels | Online sierbestrating kopen | Terras klinkers | Patio tuintegels | H2O Tuintegels | Optimum Tuintegels Excluton | Keramische Terrastegel | Lightpro Actie