Budget-Bestrating.nl
Zoeken Mijn account

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure budget-bestrating.nl

Waarom een klachtenprocedure

Budget-bestrating.nl vindt  tevreden relaties uiterst belangrijk. Daarom zijn we steeds alert op de kwaliteit van onze leveranciers en hun producten. 
Maar we zijn realistisch. Waar gewerkt wordt, zijn fouten nooit helemaal te voorkomen. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan. Als u niet tevreden bent over een levering, een product, een medewerker, onze dienstverlening of welk onderdeel van onze organisatie dan ook, dan vragen we u nadrukkelijk om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw argumenten worden bijzonder serieus genomen en we zoeken samen met u naar een oplossing.

Begin met telefonisch contact

Vaak kunnen klachten al met een goed gesprek worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen. Dat begint met een telefoontje. In dit gesprek wordt uiteraard gesproken over het probleem of om een afspraak te maken. Als het probleem een bepaalde persoon betreft, lijkt het ons logisch dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of wilt u dit niet, dan kunt u contact opnemen met Henk Troost, de eigenaar van budget-bestrating.nl.

Schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of kan dit volgens u niet in een gesprek, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u hier kunt downloaden; u kunt het ingevulde formulier daarna per post verzenden ter attentie van de heer H. Troost.
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers. 

Verder verloop van de procedure

De procedure verloopt als volgt: De heer Troost zal uw klacht met spoed behandelen en met u en alle betrokkenen overleggen teneinde een bevredigende oplossing te realiseren. Lukt het niet om binnen enkele dagen op de kwestie te reageren, dan zal hij in ieder geval de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over het vervolg. Verder kunt u verwachten dat er een nadere toelichting of verdere informatie wordt gevraagd. Wij stellen ons ten doel uw klacht binnen drie weken af te handelen. Mocht dit niet haalbaar blijken, dan wordt u daarover ingelicht. Verder wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure.

Verder het volgende

Alle stappen van de klachtenprocedure worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met deze informatie worden omgegaan. Soms bestaat de noodzaak dat er extern advies ingewonnen dient te worden bij professionele onafhankelijke instanties.
Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele instanties.

Tot slot

Indien u een klacht heeft en ons daarmee confronteert, wordt dat op prijs gesteld. Hiermee geeft U ons de gelegenheid dingen te verbeteren en te onderzoeken hoe we zoiets in de toekomst kunnen voorkomen.
U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze bedrijfsprocessen en onze uiterste best doen om structurele herhaling van het betreffende probleem uit te bannen.

budget-bestrating.nl,
Henk Troost

Betonnen schutting | Betontegels 60x60 | Goedkope Tuintegels | Opsluitbanden | Terrastegels in uw tuin | Sierbestrating | Goedkope Sierbestrating | Abbeystones | U en L-elementen | Sierbestrating Zwolle | Sierbestrating Kampen | Sierbestrating Meppel | Sierbestrating Hoogeveen | Sierbestrating Emmeloord | Sierbestrating Apeldoorn | Sierbestrating Rotterdam | Betontegels | Tuintegels kopen