Witte uitslag

U ziet het wel eens op trottoirs of op de muren van huizen: witte vlekken. Deze zogenaamde "witte uitslag" of "kalkuitbloei" komt het meest voor bij grijs beton of betonproducten waaraan een kleurstof is toegevoegd. Kalkuitbloei is eenvoudig te verwijderen met kalkuitbloei verwijderaar. Tegels of klinkers met een deklaag, zoals bijvoorbeeld grindtegels, zijn er nauwelijks gevoelig voor.

Wat is witte uitslag?
Beton wordt gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Het is dus eigenlijk een natuurlijk product. Bij natuurlijke processen kun je niet alle factoren in de hand houden. De natuur gaat zijn eigen gang. Bij beton is van de vier basiscomponenten het cement de boosdoener. Dit kan een chemische reactie gaan vormen met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. Deze zet zich af op het betonoppervlak. De kalkafzetting gaat daarna een reactie aan met kooldioxide uit de lucht, waardoor een calciumcarbonaat ontstaat. Zo ontstaan dan de witte vlekken op de bestrating.
Wanneer ontstaat het?

Er zijn twee situaties waarbij witte uitslag kan ontstaan: bij de productie, door het aanmaakwater (primaire uitslag) of later, door regen (secundaire uitslag). De primaire uitslag komt niet of nauwelijks voor. De zeer goede verdichting van de mortel en de lage watercementfactor werken zeer gunstig op het tegengaan van witte uitslag. Primaire uitslag bij de productie van beton is dan ook zo goed als uitgesloten. Heeft een betonproduct te lijden onder witte uitslag, dan komt dat doordat na de productie de chemische reactie van cement en water gewoon doorgaat. Tijdens de opslag of na plaatsing kunnen de tegels - vooral tijdens regenbuien - een teveel aan water opnemen, dat na de bui weer wordt afgestoten. Het gevolg: secundaire uitslag.

Wat is er aan te doen?

Aan witte uitslag kunt u eigenlijk niets doen. Het calciumcarbonaat dat ontstaat, is moeilijk van het betonoppervlak te verwijderen zonder dat het product zelf wordt  aangetast. Het enige dat helpt is geduld, want alle witte uitslag verdwijnt op den duur vanzelf. De aanwezigheid van  kooldioxide in de lucht zorgt dat het calciumcarbonaat langzaam in een stof wordt omgezet die wel oplosbaar is in water. Het probleem lost zichzelf dus op. Maar het kost tijd. Het kan zelfs meer dan een jaar duren voor de uitslag verdwenen is. Nu is gebleken dat zure verontreinigingen in de lucht, zoals koolzuur en zwaveldioxide het proces versnellen. Met andere woorden: witte uitslag verdwijnt sneller op plaatsen met veel industrie dan in gebieden met zuivere zee- en berglucht. Witte uitslag is ook te verwijderen met kalkuitbloei verwijderaar.

Meer vragen?
Blijft u met vragen zitten? Stel die vragen gewoon.
Kijk op onze contactpagina hoe u ons kunt bereiken.